CONTACT
APPLY FOR MEMBERSHIP

email
info@documentaireproducenten.nl

posta
dres
Schepenstraat 70c
3039 NL  ROTTERDAM

All members comply with our code of conduct.

Mail jouw CV/filmografie die blijk geeft dat je voldoet aan de volgende algemene eisen:

 

Tenzij de ledenvergadering unaniem tot toelating van een kandidaat-lid besluit, wordt het kandidaat-lid in alle gevallen geweigerd indien het niet voldoet aan de volgende vier vereisten:


3.4.1: het kandidaat-lid is ten minste drie jaar zelfstandig werkzaam als documentaire producent;
3.4.2: het kandidaat-lid produceert minstens twee documentaires per jaar;
3.4.3: het kandidaat-lid heeft ten minste één lange documentaire (van meer dan zestig minuten) geproduceerd; en
3.4.4: het kandidaat-lid is werkzaam als producent voor meer dan één regisseur

Documentaire Producenten Nederland

  • Facebook - DPN

 © 2018 | Thanks for your visit!